top of page

Onze Missie

ZICH TEN ALLE TIJDEN ETHISCH GEDRAGEN OM

DE BESTE SERVICE TE BEVORDEREN

SBS leden hebben allemaal de volgende missieverklaring en ethische codes onderschreven.

 

  • • Eerlijkheid, op transparante en legale wijze handelen in kopen en verkopen van onroerend goed in Spanje.  

  • • Bevorderen van de beste praktijken en een ethische code voor alle leden

  • • Eenstemmig handelen als vastgoedprofessionals die zich hebben ingeschreven in de provincies Alicante en Murcia.

  • • Verbeteren van de professionaliteit en het ethisch gedrag te allen tijde.

  • • Altijd het beste en het meest onpartijdige advies bieden aan klanten.

  • • Ervoor zorgen dat alle herverkopen gecontroleerd worden zo dat de voorschriften worden nageleefd en dat alle documentatie op orde is en beschikbaar is voor advocaten.

  •  • Ervoor zorgen dat alle nieuwe of in aanbouw zijnde panden volledig voldoen aan de wetten die gelden voor de bouw en verkoop van deze eigendommen.

  •  • Ervoor zorgen dat alle bedragen van klanten worden bijgehouden in klantrekeningen of rekeningen van derden, die transparant en traceerbaar zijn.

  •  • Schriftelijke toestemming ontvangen van de verkopers om het onroerend goed te koop te stellen, te adverteren en het onroerend goed op een precieze en eerlijke manier op de markt te brengen.

  •  • Indien nodig, een onafhankelijk netwerk van vastgoedprofessionals, bankiers, advocaten, bouwers, handelaars en vertrouwde architecten voor onze klanten aanbieden

EERLIJKHEID, INTEGRITEIT EN PROFESSIONALITEIT, ONPARTIJDIG ADVIES.
bottom of page